Verzije - statistike

# Verzije Korisnika Broj Procenat
1 3.3.2 [Build: 1566767614] 10423 42.2 %
2 3.5.2 [Build: 1585812952] 4058 16.4 %
3 3.5.3 [Build: 1588756070] 3850 15.6 %
4 3.3.0 [Build: 1560850141] 1835 7.4 %
5 3.5.1 [Build: 1584955996] 1237 5.0 %
6 3.5.0 [Build: 1584610661] 604 2.4 %
7 3.2.3 [Build: 1538467030] 561 2.3 %
8 3.1.10 [Build: 1528537615] 559 2.3 %
9 3.2.5 [Build: 1555517253] 494 2.0 %
10 3.1.8 [Build: 1516614607] 236 1.0 %
11 3.1.9 [Build: 1525442084] 146 0.6 %
12 3.5.0 [Build: 1582117478] 105 0.4 %
13 3.?.? [Build: 5680278000] 91 0.4 %
14 3.1.7 [Build: 1513163251] 78 0.3 %
15 3.5.0 [Build: 1574942993] 77 0.3 %
16 3.3.0 [Build: 1559834030] 49 0.2 %
17 3.2.2 [Build: 1537178465] 44 0.2 %
18 3.2.1 [Build: 1534255236] 40 0.2 %
19 3.3.1 [Build: 1564671328] 27 0.1 %
20 3.3.0 [Build: 1559144369] 22 0.1 %
21 3.5.1 [Build: 1582118844] 19 0.1 %
22 3.5.0 [Build: 1574357871] 18 0.1 %
23 3.3.1 [Build: 1566673023] 15 0.1 %
24 5.0.0-alpha212 [Build: 1556813029] 14 0.1 %
25 3.5.0 [Build: 1580316377] 10 0.0 %
26 3.2.0 [Build: 1533739581] 10 0.0 %
27 3.5.0 [Build: 1576757477] 7 0.0 %
28 3.5.0 [Build: 1572447082] 5 0.0 %
29 5.0.0-test.114 [Build: 1588589210] 5 0.0 %
30 3.2.3 [Build: 1538494750] 5 0.0 %
31 3.5.0 [Build: 1578417881] 3 0.0 %
32 5.0.0-beta.24 [Build: 1584621089] 2 0.0 %
33 5.0.0-beta.18 [Build: 1576838043] 2 0.0 %
34 5.0.0-beta.25 [Build: 1588064367] 2 0.0 %
35 3.5.0 [Build: 1571080050] 2 0.0 %
36 3.2.4 [Build: 1537790492] 2 0.0 %
37 3.1.6 [Build: 1502881949] 2 0.0 %
38 3.?.? [Build: 5680278000] DEBUG 2 0.0 %
39 3.5.0 [Build: 1579686935] 1 0.0 %
40 3.5.0 [Build: 1579271398] 1 0.0 %
41 3.5.0 [Build: 1568734736] 1 0.0 %
42 3.5.3 [Build: 1587971024] 1 0.0 %
43 3.3.0 [Build: 1560265364] 1 0.0 %
44 5.0.0-beta.16 [Build: 1573593194] 1 0.0 %
45 5.0.0-beta.17 [Build: 1575970903] 1 0.0 %
46 3.2.3 [Build: 1537790492] 1 0.0 %
47 5.0.0-beta.23 [Build: 1583314601] 1 0.0 %
48 3.2.2 [Build: 1535010838] 1 0.0 %
49 5.0.0-beta.8 [Build: 1571671044] 1 0.0 %